Unreal Engine  Environment

Ett projekt där jag ville utforska hur jag kan göra miljöer på bästa sätt. 

I scenen har jag även 3D scannat egna assets. 

Programvaror: 

Unreal Engine

Meshroom