TRIWA WATCH

Personligt arbete där mitt syftet var att ljus-, materialsätta & visualisera en CAD-modell. Där jag ville fokus på att lära mig mer om "Vray-Sun". 

Modell är ifrån GrabCad

Programvaror: 

3D Max Studio

Substaince Panier

Vray

Blender 

Moi

Premiere Pro